Bases legals concurs

  • Inici
  • Bases legals concurs


INICIATIVES GISO SL, amb domicili a Sant Antoni de Calonge, carrer Josep Mercader 1, CP 17252 i amb CIF núm. B17576463 (en endavant, Apartaments Gibert), organitza un concurs amb sorteig per regalar una nit per a dues persones als Apartaments Gibert i dues activitats turístiques pel territori a escollir entre diferents propostes que es donaran a conèixer a la persona guanyadora, vàlid fins al 21 de juny de2023, el qual es regirà per les BASES següents:

1– Participants

El concurs està dirigit a totes les persones majors de 18 anys.

2– Període de participació

El període de participació en la promoció comença el 21 de juny de 2022 a partir de les 12 h i finalitza el 21 de setembre de 2022 a les 23:59 h. Els APARTAMENTS GIBERT podran ampliar i reduir aquest període, fet que es comunicaria a través del lloc web i de les xarxes socials.

3– Procediment de participació i sorteig

Durant el període de participació indicat a la base segona, els interessats podran participar en el Concurs des de la xarxa social Instagram @apartamamentsgibert si compleixen els requisits següents:

1/ Seguir el perfil d’Instagram dels Apartaments Gibert (@apartamentsgibert)
2/ En una de les publicacions del concurs, mencionar a una altre perfil d’@Instagram amb qui gaudirien del premi.
3/ En una de les publicacions del concurs, fer un ‘like’ a la publicació.

Durant el període de participació del concurs es penjaran diferents publicacions al perfil oficial dels Apartaments Gibert entre el 21 de juny de 2022 i el 21 de setembre de 2022.

Només s’admetrà una participació per persona.

El sorteig es realitzarà el 22 de setembre de 2022 mitjançant un sistema aleatori amb certificat de garantia de l’aplicació Easypromos. 
Es seleccionarà 1 guanyador, que tindran dret a una nit per a dues persones als Apartaments Gibert i dues activitats turístiques pel territori a escollir entre diferents propostes que es donaran a conèixer a la persona guanyadora, vàlid fins al 21 de juny de 2023 i 1 persona en llista d'espera per si hi hagués alguna anomalia amb el guanyador.

4– Premi

El premi consisteix en una nit per a dues persones als Apartaments Gibert i dues activitats turístiques del territori a escollir entre diferents propostes que es donaran a conèixer a la persona guanyadora, vàlid fins al 21 de juny de 2023.

5– Publicació i avís al guanyador

Els Apartaments Gibert publicaran a partir del dia 22 de setembre el guanyador del concurs al perfil oficial d'Instagram.
Posteriorment l'establiment es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant un missatge privat a través d’Instagram.

6– Publicació de comentaris o opinions

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es pugui considerar inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar els drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7– Dades personals

La participació en el Concurs implica el consentiment dels participants a recollir i tractar les dades facilitades en els termes expressats en aquesta base.

8– Acceptació de les bases

Tots els participants en el Concurs, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases.


A Sant Antoni de Calonge, el 16 de juny de 2022